آلبوم تصویری مراسم تودیع جناب آقای مهندس محمد جواد صالحی نژاد و معارفه جناب آقای مهندس سید رحیم سجادی با حضور معاون محترم آب و خاک و مدیر کل امور مالی وزارت جهاد کشاورزی