• طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ، جناب آقای مهندس سید رحیم سجادی به سمت "مجری طرح آبیاری دشت سیستان" منصوب شدند

برچسب: جوادی،فتاح،فتاح الجنان،الجنان،محمود،حجتی،وزارت،جهاد،کشاورزی،وزارت جهاد کشاورزی،صالحی،صالحی نژاد،مهندس،