• طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ، جناب آقای مهندس سید رحیم سجادی به سمت "مجری طرح آبیاری دشت سیستان" منصوب شدند

تشکیل جلسه بررسی استقرار نظام بهره برداری در پروژه انتقال آب ۴۶۰۰۰ هکتاری دشت سیستان

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی سیستان و بلوچستان به نقل از رسولی مدیر سازمان در مورخه ۳۰/۳/۹۷ جلسه ای با حضور مهندس علیزاده مدیر کل نظامهای بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مهندس پیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رسولی مدیر تعاون روستایی و کارشناسان مربوط به این بخش با محوریت بررسی وضعیت استقرار نظام بهره برداری در پروژه انتقال آب ۴۶۰۰۰ هکتاری دشت سیستان در محل دفتر مدیریت تعاون روستایی سیستان و بلوچستان برگزار شد. در این جلسه ابتدا رسولی مدیر تعاون روستایی استان ضمن خیر مقدم به حضار خلاصه ای از طرح آبرسانی ۴۶۰۰۰ هکتاری دشت سیستان بوسیله لوله و پیاده سازی نظامهای بهره برداری ارائه نمود و افزود مطالعات اجتماعی صورت گرفته از سوی مجری طرح که نوع نظام در آن مشخص شده باشد به سازمان ارائه نشده است.وی اظهار داشت مدیریت صحیح منابع آب و خاک نیازمند نیروی انسانی، تجهیزات و ساز و کار لازم می باشد و در این راستا تشکیل ۶۰ الی ۷۰ تعاونی را می طلبد. در ادامه جلسه مهندس پیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه این سازمان چند سالی است که درگیر اجرای این پروژه می باشد با اشاره به اهمیت طرح که مورد تآکید جدی مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت می باشد اظهار داشت: ارزیابی مطلوبی از پیشرفت طرح ندارم. وی افزود در خصوص اجرای نظام بهره برداری و سیستم های آبیاری تحت فشار می بایست مشارکت لازم میان بهره برداران وجود داشته باشد. در ادامه مهندس علیزاده مدیر کل نطامهای بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت ما نیز به نوبه خودمان خواهان مساعدت لازم در اجرای این طرح هستیم و انتظار داریم اتفاق مثبتی در اینخصوص به وقوع بپیوندد. وی ضمن آرزوی توفیق برای ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، افزود سازمان تعاون روستایی باید قابلیتهایش شناخته شود و واقعیتها می بایست آنطوری که باید و شاید منعکس شود ضمن اینکه واقعا صلاح نیست که کار حاکمیتی به طور صد در صد در اختیار مجری قرار گیرد. علیزاده اظهار داشت اصول کار در این زمینه درست است اما فرایند انجام شده مورد رضایت نیست. وی افزود در ابتدای طرح مکررا در چند جلسه بنده مشاهده کردم هماهنگی های لازم در این زمینه صورت نگرفت. وی با اشاره به شرایط کشور و محدودیت منابع آب و خاک اظهار داشت از ۶۰۹ دشت در کشور ۳۳۰ دشت در شرایط بحرانی قرار دارد و بعضا نیز به حالت اضطرار رسیده از جمله دشت رفسنجان در استان کرمان، دشت نیشابور در استان خراسان رضوی و کبودرآهنگ در استان همدان. لذا با توجه به محدودیت ها باید پروژه آبرسانی به دشت سیستان از چاه نیمه ها بصورت صحیح انجام شود و می بایست مولفه های اصلی در قالب یک سازمان اجتماعی انجام و همچنین یکپارچگی شبکه آبیاری از محل تأمین، با توجه به شرایط استان در نظر گرفته شود. وی رعایت الگوی کشت مخصوصا محصولات کم آب بر و بازدهی و بهره وری بالا را مورد تأکید قرار داد و افزود در این زمینه ستادی با دستور کار مشخص تشکیل گردد. در نهایت مقرر شد که پیگیریهای لازم در خصوص شرح خدمات مشاور از طریق سازمان مرکزی و وزارتخانه بعمل آید.      

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید